Nieuws

‘De sneeuw hoopt zich op tegen mijn rugzak. Ik zit gehurkt met de armen voor de borst. Naast me zit Juma ineengedoken in dezelfde houding. We hebben beschutting gezocht achter een rotsblok. Veel helpt het niet. Vlokken warrelen om onze hoofden. Mijn Altitech vertelt dat de temperatuur gezakt is naar min zeventien. Ik vraag me […]

?Het glas valt uit mijn handen als voor me de berg oplicht, als een bliksem uit de grond schiet en het duister verscheurt. De donder rolt over de Acropolis. Explosies doen de huizen schudden. Tot aan onze uitkijkpost is het beven van de aarde voelbaar. Een stofwolk golft omhoog en ontneemt het zicht op het […]